Dàn đề 10 con VIP: 300.000 VNĐ

Đánh là trúng ngày :18-01-20Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Dàn đề 10 con Kết quả Theo
18-01-20
17-01-2036,99,71,83,12,95,50,89,19,46Ăn đề 71195
16-01-2016,54,84,19,61,56,65,50,60,82Ăn đề 82158
15-01-2093,56,64,33,68,50,04,14,55,10Ăn đề 10163
14-01-2019,28,49,87,54,43,51,64,60,90Ăn đề 64154
13-01-2053,97,76,95,44,11,40,14,72,81Ăn đề 44166
12-01-2039,91,80,89,68,58,49,10,86,94Ăn đề 80154
11-01-2087,71,59,46,11,24,16,06,25,40Trượt166
10-01-2064,69,61,17,07,98,80,65,33,95Trượt166
09-01-2093,36,50,05,31,74,67,78,65,98Ăn đề 74189
08-01-2045,57,23,56,04,66,80,27,51,85Ăn đề 04170
07-01-2083,36,53,04,27,18,54,71,17,20Ăn đề 54189
06-01-2076,11,61,91,37,32,36,12,73,53Ăn đề 12195
05-01-2014,22,95,54,26,45,74,49,41,21Ăn đề 21184
04-01-2047,58,49,44,19,84,97,17,87,86Ăn đề 49185
03-01-2086,08,02,14,93,43,58,83,09,38Ăn đề 43190
02-01-2016,14,04,24,64,20,22,82,01,43Ăn đề 04165
01-01-2008,05,25,05,53,77,47,48,21,91Ăn đề 05178
31-12-1979,71,02,90,15,14,89,93,48,57Trượt163
30-12-1984,88,99,43,65,68,63,40,93,37Ăn đề 88199
29-12-1930,53,01,07,66,37,49,01,29,40Ăn đề 01193
28-12-1988,98,51,58,01,53,20,96,81,65Ăn 01175
27-12-1948,70,54,95,38,37,26,98,97,44Trượt188
26-12-1979,96,90,33,39,29,21,97,11,15Ăn đề 39170
25-12-1914,34,29,93,13,42,83,46,68,22Trượt185
24-12-1926,66,09,32,26,50,94,08,38,27Ăn đề 26151
23-12-1965,05,78,91,54,99,24,76,60,72Ăn đề 24196
22-12-1932,76,83,42,92,87,60,81,35,98Ăn đề 42166
21-12-1969,11,83,15,76,67,70,75,12,36Trượt193
20-12-1926,78,66,00,08,18,58,14,16,76Trượt189
19-12-1993,94,72,81,83,15,63,04,99,75Ăn đề 81170
18-12-1987,45,58,99,03,39,86,66,42,98Trượt173
17-12-1910,27,19,67,09,77,22,76,84,37Ăn 22177
16-12-1960,35,51,12,34,79,58,15,02,13Trượt170