Dàn đề 10 con VIP: 300.000 VNĐ

Chốt số đẹp hôm nay ngày :16-09-19Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Dàn đề 10 con Kết quả Theo
16-09-19
15-09-1955,24,90,04,03,33,07,12,01,95Ăn đề 03181
14-09-1924,73,78,82,61,91,88,43,41,56Ăn đề 43177
13-09-1912,93,82,11,57,59,20,16,44,48Ăn đề 82152
12-09-1917,99,06,01,92,49,29,93,64,97Ăn đề 17182
11-09-1950,81,27,77,63,60,13,92,45,00Trượt170
10-09-1988,73,00,66,20,46,98,11,01,64Ăn 11150
09-09-1969,24,32,76,63,02,22,53,79,37Trượt151
08-09-1945,11,68,65,37,71,75,96,58,34Ăn đề 68194
07-09-1935,07,14,45,16,99,13,31,50,26Ăn đề 16190
06-09-1902,08,04,39,16,57,31,42,26,17Ăn đề 17173
05-09-1915,05,73,76,51,09,11,26,91,99Ăn đề 51150
04-09-1908,97,57,94,32,58,34,68,39,49Trượt168
03-09-1909,88,34,40,54,42,89,78,15,11Ăn đề 54173
02-09-1925,72,98,81,27,02,25,16,06,07Ăn đề 25175
01-09-1904,44,89,74,96,13,49,52,94,25Trượt171
31-08-1988,90,16,52,71,60,30,59,85,09Ăn đề 60186
30-08-1913,78,80,65,66,43,60,94,73,00Ăn đề 66175
29-08-1916,43,00,71,90,53,67,22,21,81Trượt188
28-08-1931,13,23,51,02,80,50,42,88,32Trượt190
27-08-1996,68,45,62,87,06,19,64,27,71Ăn đề 62176
26-08-1905,92,28,43,55,07,63,54,20,26Ăn đề 63163
25-08-1969,49,50,01,30,21,75,40,99,28Ăn đề 01187
24-08-1918,84,00,90,57,35,62,54,42,95Ăn đề 62154
23-08-1902,22,69,47,53,79,37,80,19,03Ăn đề 47154
22-08-1946,75,66,87,01,20,56,93,25,37Ăn đề 93198
21-08-1934,47,42,90,37,04,95,13,22,16Ăn đề 37181
20-08-1954,38,15,95,67,65,59,60,76,68Ăn đề 65191
19-08-1921,79,39,97,11,15,48,70,54,82Ăn đề 82175
18-08-1931,44,88,43,76,58,83,14,01,19Trượt186
17-08-1960,70,36,12,52,43,01,26,92,35Trượt193
16-08-1962,16,87,04,06,15,96,74,51,72Ăn 74184
15-08-1906,21,95,19,55,63,09,40,74,53Ăn đề 74164
14-08-1982,55,54,59,40,88,77,27,65,84Ăn đề 84155