Bán Số Dàn Đề 4 Con MB: 400.000 VNĐ

Nhận Số Víp Ăn 100% ngày :16-09-19Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Dàn đề 4 con Kết quả Theo
16-09-19
15-09-1927,03,03,01Ăn đề 03163
14-09-1949,43,69,70Ăn đề 43168
13-09-1970,82,93,35Ăn đề 82169
12-09-1953,63,33,17Ăn đề 17177
11-09-1931,96,54,57Trượt173
10-09-1956,74,11,77Ăn đề 11165
09-09-1910,23,83,20Ăn đề 83172
08-09-1951,01,45,58Trượt155
07-09-1903,16,55,87Ăn đề 16177
06-09-1970,39,17,62Ăn đề 17198
05-09-1952,88,21,53Trượt195
04-09-1979,84,51,98Ăn đề 84195
03-09-1987,98,47,86Trượt173
02-09-1907,37,63,86Trượt152
01-09-1939,97,58,48Ăn đề 97195
31-08-1932,29,06,97Trượt163
30-08-1990,91,59,34Trượt159
29-08-1999,20,76,71Trượt170
28-08-1971,77,51,52Trượt150
27-08-1995,79,29,81Trượt177
26-08-1969,15,98,54Trượt183
25-08-1934,79,01,30Ăn đề 01173
24-08-1913,33,46,62Ăn đề 62165
23-08-1955,59,25,70Trượt176
22-08-1981,93,93,00Ăn đề 93192
21-08-1994,37,87,35Ăn đề 37199
20-08-1973,90,51,03Trượt185
19-08-1960,69,82,53Ăn đề 82166
18-08-1976,03,11,89Ăn đề 11165
17-08-1989,98,69,47Ăn đề 98196
16-08-1972,95,31,86Trượt163
15-08-1936,74,57,10Ăn đề 74156
14-08-1987,47,84,28Ăn đề 84170