Bán Số Lô Xiên 3 Víp MB: 700.000 VNĐ

Không trúng không lấy tiền ngày :16-09-19Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Lô xiên 3 Kết quả Theo
16-09-19
15-09-1968,63,61Trúng138
14-09-1906,48,12Trúng160
13-09-1944,38,26Trúng138
12-09-1967,63,64Trúng140
11-09-1969,99,48Trúng128
10-09-1924,82,58Trúng160
09-09-1948,82,23Trúng145
08-09-1983,38,63Trúng121
07-09-1921,38,52Trúng158
06-09-1948,47,24Trúng168
05-09-1910,03,90Trúng160
04-09-1932,93,05Trúng136
03-09-1972,63,98Trượt130
02-09-1925,85,81Trúng142
01-09-1941,78,31Trượt127
31-08-1913,00,78Trúng168
30-08-1919,85,66Trúng163
29-08-1963,02,52Trúng134
28-08-1949,71,62Trúng154
27-08-1967,49,02Trúng169
26-08-1937,85,84Trúng149
25-08-1980,22,46Trúng144
24-08-1922,17,61Trúng144
23-08-1987,62,38Trúng159
22-08-1920,28,52Trúng122
21-08-1950,92,58Trượt162
20-08-1938,45,72Trúng159
19-08-1965,14,54Trượt173
18-08-1980,84,18Trúng156
17-08-1985,99,82Trúng171
16-08-1934,19,93Trúng157
15-08-1974,11,21Trúng142
14-08-1950,79,30Trượt126