Bán Số Đề đầu đuôi Miền Nam Siêu Vip: 500.000 VNĐ

Soi Cầu số vàng ngày :18-01-20Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
18-01-20 TP HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
17-01-20Vĩnh Long: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Bình Dương: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Trà Vinh: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 4 Vĩnh Long,
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
269
16-01-20Tây Ninh: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
An Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Bình Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
280
15-01-20Đồng Nai: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Cần Thơ: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Sóc Trăng: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng đầu 1 Cần Thơ,
Trúng đuôi 2 Sóc Trăng
247
14-01-20Bến Tre: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Vũng Tàu: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Bạc Liêu: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu,
Trúng đuôi 1 Bạc Liêu
270
13-01-20TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Đồng Tháp: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Cà Mau: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 2 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Đồng Tháp,
Trúng đầu 6 Cà Mau
254
12-01-20Tiền Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Kiên Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Đà Lạt: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng đầu 2 Tiền Giang,
Trúng Đặc Biệt Kiên Giang,
Trúng đầu 9 Đà Lạt
237
11-01-20TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Long An: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Bình Phước: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Hậu Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 5 TP HCM,
Trúng đầu 2 Long An,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng đầu 2 Hậu Giang
243
10-01-20Vĩnh Long: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Bình Dương: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Trà Vinh: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đầu 5 Vĩnh Long,
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
230
09-01-20Tây Ninh: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
An Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Bình Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng đuôi 1 An Giang,
Trúng đuôi 2 Bình Thuận
226
08-01-20Sóc Trăng: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Đồng Nai: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Cần Thơ: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng đầu 9 Sóc Trăng,
Trúng đuôi 5 Đồng Nai,
Trúng Đặc Biệt Cần Thơ
238
07-01-20Bến Tre: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Vũng Tàu: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Bạc Liêu: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng đầu 0 Bến Tre,
Trúng đầu 5 Vũng Tàu,
Trúng đầu 0 Bạc Liêu
269
06-01-20TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Đồng Tháp: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Cà Mau: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng đầu 7 TP HCM,
Trúng đầu 7 Đồng Tháp,
Trúng đầu 1 Cà Mau
261
05-01-20Tiền Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Kiên Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Đà Lạt: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 4 Tiền Giang,
Trúng đuôi 7 Kiên Giang,
Trúng đuôi 6 Đà Lạt
246
04-01-20TP HCM: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Long An: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Bình Phước: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Hậu Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đuôi 3 Long An,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng Đặc Biệt Hậu Giang
256
03-01-20Vĩnh Long: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Bình Dương: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Trà Vinh: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 2 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 5 Bình Dương,
Trúng đuôi 7 Trà Vinh
238
02-01-20Tây Ninh: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
An Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Bình Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 9 An Giang,
Trúng đầu 0 Bình Thuận
247
01-01-20Đồng Nai: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Cần Thơ: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Sóc Trăng: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng đầu 4 Đồng Nai,
Trúng đuôi 6 Cần Thơ,
Trúng đầu 5 Sóc Trăng
248
31-12-19Bến Tre: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Vũng Tàu: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Bạc Liêu: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng đầu 9 Bến Tre,
Trúng đuôi 6 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 1 Bạc Liêu
256
30-12-19TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Đồng Tháp: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Cà Mau: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đuôi 9 Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
281
29-12-19Tiền Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Đà Lạt: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Tiền Giang,
Trúng đuôi 8 Kiên Giang,
Trúng đầu 3 Đà Lạt
236
28-12-19TP HCM: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Long An: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Bình Phước: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Hậu Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 9 TP HCM,
Trúng đuôi 4 Long An,
Trúng đầu 9 Bình Phước
261
27-12-19Vĩnh Long: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Bình Dương: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Trà Vinh: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Vĩnh Long,
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng đuôi 3 Trà Vinh
263
26-12-19Tây Ninh: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
An Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Bình Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng đầu 2 Tây Ninh,
Trúng đầu 1 An Giang,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
246
25-12-19Đồng Nai: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Cần Thơ: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Sóc Trăng: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 6 Cần Thơ,
Trúng đuôi 1 Sóc Trăng
241
24-12-19Bến Tre: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Vũng Tàu: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Bạc Liêu: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 3 Bến Tre,
Trúng đầu 6 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 4 Bạc Liêu
256
23-12-19TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Đồng Tháp: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Cà Mau: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Đồng Tháp
268
22-12-19Tiền Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Kiên Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Đà Lạt: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng đầu 4 Tiền Giang,
Trúng đuôi 4 Kiên Giang,
Trúng đuôi 8 Đà Lạt
259
21-12-19TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Long An: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Bình Phước: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Hậu Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 5 TP HCM,
Trúng đuôi 3 Long An,
Trúng đầu 6 Hậu Giang
262
20-12-19Vĩnh Long: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Bình Dương: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Trà Vinh: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 0 Vĩnh Long,
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng đuôi 0 Trà Vinh
231
19-12-19Tây Ninh: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
An Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Bình Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng đầu 6 Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng đuôi 1 Bình Thuận
239
18-12-19Đồng Nai: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Cần Thơ: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Sóc Trăng: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 9 Đồng Nai,
Trúng Đặc Biệt Cần Thơ,
Trúng đầu 3 Sóc Trăng
291