Bán Số Đề đầu đuôi Miền Nam Siêu Vip: 500.000 VNĐ

Cam kết ăn 100% ngày :16-09-19Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
16-09-19 TP HCM
Đồng Tháp
Cà Mau
15-09-19Tiền Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Kiên Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Đà Lạt: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 6 Tiền Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
240
14-09-19TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Long An: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Bình Phước: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Hậu Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đầu 5 TP HCM,
Trúng đầu 7 Long An,
Trúng đầu 6 Hậu Giang
265
13-09-19Vĩnh Long: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Bình Dương: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Trà Vinh: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 8 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 1 Bình Dương
225
12-09-19Tây Ninh: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
An Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Bình Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 8 Tây Ninh,
Trúng đuôi 9 An Giang,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
265
11-09-19Đồng Nai: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Cần Thơ: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Sóc Trăng: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 2 Đồng Nai,
Trúng đuôi 0 Cần Thơ,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
248
10-09-19Bến Tre: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Vũng Tàu: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Bạc Liêu: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng đầu 4 Bến Tre,
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu,
Trúng đầu 2 Bạc Liêu
239
09-09-19TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Đồng Tháp: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Cà Mau: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 8 TP HCM,
Trúng đuôi 5 Cà Mau
256
08-09-19Tiền Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Đà Lạt: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 7 Tiền Giang,
Trúng đầu 6 Kiên Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
258
07-09-19TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Long An: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Bình Phước: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Hậu Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng đầu 1 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng đầu 3 Hậu Giang
262
06-09-19Vĩnh Long: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Bình Dương: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Trà Vinh: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng đầu 3 Vĩnh Long,
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng đầu 9 Trà Vinh
267
05-09-19Tây Ninh: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
An Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Bình Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng đầu 9 Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng đuôi 3 Bình Thuận
269
04-09-19Đồng Nai: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Cần Thơ: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Sóc Trăng: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 1 Đồng Nai,
Trúng đầu 9 Cần Thơ,
Trúng đầu 1 Sóc Trăng
248
03-09-19Bến Tre: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Vũng Tàu: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Bạc Liêu: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 3 Bến Tre,
Trúng đuôi 2 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 7 Bạc Liêu
249
02-09-19TP HCM: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Đồng Tháp: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Cà Mau: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đầu 1 Đồng Tháp,
Trúng đầu 9 Cà Mau
247
01-09-19Tiền Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Đà Lạt: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Tiền Giang,
Trúng đầu 6 Kiên Giang,
Trúng đầu 5 Đà Lạt
230
31-08-19TP HCM: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Long An: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Bình Phước: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Hậu Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đuôi 0 Long An,
Trúng đầu 0 Bình Phước,
Trúng Đặc Biệt Hậu Giang
254
30-08-19Vĩnh Long: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Bình Dương: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Trà Vinh: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 0 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 7 Bình Dương,
Trúng đuôi 8 Trà Vinh
263
29-08-19Tây Ninh: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
An Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Bình Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 0 Tây Ninh,
Trúng đầu 3 An Giang,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
256
28-08-19Đồng Nai: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Cần Thơ: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Sóc Trăng: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đầu 7 Đồng Nai,
Trúng đầu 1 Sóc Trăng
241
27-08-19Bến Tre: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Vũng Tàu: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Bạc Liêu: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 4 Bến Tre,
Trúng đuôi 8 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 1 Bạc Liêu
242
26-08-19TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Đồng Tháp: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Cà Mau: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 9 TP HCM,
Trúng đầu 0 Đồng Tháp,
Trúng đầu 0 Cà Mau
264
25-08-19Tiền Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Kiên Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Đà Lạt: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 7 Kiên Giang,
Trúng đầu 1 Đà Lạt
260
24-08-19TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Long An: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Bình Phước: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Hậu Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng đầu 6 TP HCM,
Trúng đầu 1 Long An,
Trúng đuôi 9 Bình Phước,
Trúng đầu 9 Hậu Giang
232
23-08-19Vĩnh Long: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Bình Dương: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Trà Vinh: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng đầu 9 Vĩnh Long,
Trúng đầu 7 Bình Dương,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
219
22-08-19Tây Ninh: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
An Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Bình Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng đầu 4 Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
247
21-08-19Đồng Nai: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Cần Thơ: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Sóc Trăng: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng Đặc Biệt Cần Thơ,
Trúng đầu 0 Sóc Trăng
249
20-08-19Bến Tre: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Vũng Tàu: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Bạc Liêu: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Bến Tre,
Trúng đuôi 5 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 9 Bạc Liêu
211
19-08-19TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Đồng Tháp: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Cà Mau: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng đầu 8 TP HCM,
Trúng đuôi 9 Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
255
18-08-19Tiền Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Kiên Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Đà Lạt: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 3 Tiền Giang,
Trúng Đặc Biệt Kiên Giang,
Trúng đầu 7 Đà Lạt
254
17-08-19TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Long An: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Bình Phước: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Hậu Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng đầu 3 Long An,
Trúng đuôi 8 Hậu Giang
245
16-08-19Vĩnh Long: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Bình Dương: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Trà Vinh: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 2 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 9 Bình Dương,
Trúng đầu 6 Trà Vinh
265