Bán Số Đầu đuôi giải tám Miền Nam Siêu VIP: 600.000 VNĐ

Soi Cầu số vàng ngày :18-01-20Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Đầu Đuôi Giải Tám Kết quả Theo
18-01-20 TP HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
17-01-20Vĩnh Long: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Bình Dương: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Trà Vinh: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng đầu 2 Vĩnh Long,
Trúng Giải Tám Bình Dương
268
16-01-20Tây Ninh: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
An Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Bình Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 5 Tây Ninh,
Trúng đầu 0 An Giang
255
15-01-20Đồng Nai: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Cần Thơ: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Sóc Trăng: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng đầu 9 Đồng Nai,
Trúng đuôi 5 Sóc Trăng
266
14-01-20Bến Tre: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Vũng Tàu: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Bạc Liêu: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 1 Bến Tre,
Trúng đầu 5 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 2 Bạc Liêu
215
13-01-20TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Đồng Tháp: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Cà Mau: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng Giải Tám TP HCM,
Trúng đuôi 9 Đồng Tháp,
Trúng Giải Tám Cà Mau
271
12-01-20Tiền Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Kiên Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Đà Lạt: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 9 Tiền Giang,
Trúng Giải Tám Kiên Giang,
Trúng Giải Tám Đà Lạt
243
11-01-20TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Long An: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Bình Phước: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Hậu Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trúng Giải Tám TP HCM,
Trúng Giải Tám Long An,
Trúng đuôi 7 Bình Phước,
Trúng đầu 7 Hậu Giang
239
10-01-20Vĩnh Long: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Bình Dương: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Trà Vinh: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng Giải Tám Bình Dương,
Trúng Giải Tám Trà Vinh
259
09-01-20Tây Ninh: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
An Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Bình Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng đầu 3 Tây Ninh,
Trúng Giải Tám An Giang,
Trúng Giải Tám Bình Thuận
256
08-01-20Đồng Nai: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Cần Thơ: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Sóc Trăng: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 5 Đồng Nai,
Trúng đuôi 2 Sóc Trăng
239
07-01-20Bến Tre: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Vũng Tàu: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Bạc Liêu: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 7 Bến Tre,
Trúng đuôi 3 Vũng Tàu,
Trúng đầu 5 Bạc Liêu
265
06-01-20TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Đồng Tháp: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Cà Mau: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 4 TP HCM,
Trúng đầu 5 Đồng Tháp,
Trúng đuôi 0 Cà Mau
233
05-01-20Đà Lạt: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Tiền Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng Giải Tám Đà Lạt,
Trúng Giải Tám Tiền Giang,
Trúng đầu 6 Kiên Giang
251
04-01-20TP HCM: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Long An: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Bình Phước: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Hậu Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 0 TP HCM,
Trúng đuôi 8 Long An,
Trúng đuôi 3 Bình Phước,
Trúng đầu 8 Hậu Giang
253
03-01-20Vĩnh Long: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Bình Dương: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Trà Vinh: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 3 Vĩnh Long,
Trúng đầu 9 Bình Dương,
Trúng Giải Tám Trà Vinh
239
02-01-20Tây Ninh: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
An Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Bình Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 0 Tây Ninh,
Trúng đuôi 1 An Giang,
Trúng Giải Tám Bình Thuận
257
01-01-20Đồng Nai: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Cần Thơ: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Sóc Trăng: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đầu 0 Đồng Nai,
Trúng đầu 6 Cần Thơ,
Trúng đầu 8 Sóc Trăng
236
31-12-19Bến Tre: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Vũng Tàu: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Bạc Liêu: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng đầu 0 Bến Tre,
Trúng đầu 9 Vũng Tàu,
Trúng Giải Tám Bạc Liêu
243
30-12-19TP HCM: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Đồng Tháp: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Cà Mau: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám TP HCM,
Trúng đầu 3 Đồng Tháp,
Trúng đuôi 3 Cà Mau
243
29-12-19Tiền Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Kiên Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Đà Lạt: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 2 Tiền Giang,
Trúng đuôi 0 Kiên Giang,
Trúng đầu 4 Đà Lạt
240
28-12-19TP HCM: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Long An: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Bình Phước: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Hậu Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng Giải Tám TP HCM,
Trúng Giải Tám Bình Phước
251
27-12-19Vĩnh Long: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Bình Dương: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Trà Vinh: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 8 Vĩnh Long,
Trúng đầu 1 Trà Vinh
262
26-12-19Tây Ninh: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
An Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Bình Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng đầu 8 An Giang,
Trúng đầu 0 Bình Thuận
245
25-12-19Đồng Nai: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Cần Thơ: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Sóc Trăng: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám Đồng Nai,
Trúng đuôi 7 Cần Thơ,
Trúng Giải Tám Sóc Trăng
226
24-12-19Bến Tre: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Vũng Tàu: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Bạc Liêu: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 4 Bến Tre,
Trúng Giải Tám Vũng Tàu,
Trúng đuôi 2 Bạc Liêu
232
23-12-19TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Đồng Tháp: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Cà Mau: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đầu 5 TP HCM,
Trúng đầu 0 Đồng Tháp,
Trúng Giải Tám Cà Mau
237
22-12-19Tiền Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Kiên Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Đà Lạt: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng đầu 8 Tiền Giang,
Trúng Giải Tám Kiên Giang,
Trúng đầu 1 Đà Lạt
221
21-12-19TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Long An: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Bình Phước: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Hậu Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng Giải Tám TP HCM,
Trúng đuôi 7 Long An,
Trúng đuôi 0 Bình Phước,
Trúng Giải Tám Hậu Giang
275
20-12-19Vĩnh Long: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Bình Dương: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Trà Vinh: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 3 Vĩnh Long,
Trúng đầu 7 Bình Dương,
Trúng đầu 4 Trà Vinh
236
19-12-19Tây Ninh: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
An Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Bình Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng đầu 3 Tây Ninh,
Trúng đuôi 9 An Giang,
Trúng Giải Tám Bình Thuận
259
18-12-19Đồng Nai: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Cần Thơ: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Sóc Trăng: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng đầu 9 Đồng Nai,
Trúng đầu 7 Cần Thơ,
Trúng đầu 7 Sóc Trăng
263