Bán Số Đầu đuôi giải tám Miền Nam Siêu VIP: 600.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :16-09-19Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Đầu Đuôi Giải Tám Kết quả Theo
16-09-19 TP HCM
Đồng Tháp
Cà Mau
15-09-19Tiền Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Kiên Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Đà Lạt: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 4 Kiên Giang,
Trúng đầu 2 Đà Lạt
249
14-09-19TP HCM: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Long An: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Bình Phước: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Hậu Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng đầu 3 TP HCM,
Trúng Giải Tám Long An,
Trúng Giải Tám Bình Phước,
Trúng Giải Tám Hậu Giang
228
13-09-19Vĩnh Long: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Bình Dương: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Trà Vinh: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng đầu 8 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 8 Bình Dương,
Trúng đầu 6 Trà Vinh
259
12-09-19Tây Ninh: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
An Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Bình Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 6 Tây Ninh,
Trúng đuôi 4 An Giang,
Trúng đầu 0 Bình Thuận
249
11-09-19Đồng Nai: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Cần Thơ: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Sóc Trăng: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng đầu 7 Đồng Nai,
Trúng đầu 6 Cần Thơ,
Trúng Giải Tám Sóc Trăng
244
10-09-19Bến Tre: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Vũng Tàu: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Bạc Liêu: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đầu 0 Bến Tre,
Trúng Giải Tám Vũng Tàu,
Trúng Giải Tám Bạc Liêu
256
09-09-19TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Đồng Tháp: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Cà Mau: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng Giải Tám TP HCM,
Trúng Giải Tám Đồng Tháp,
Trúng đuôi 5 Cà Mau
223
08-09-19Tiền Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Kiên Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Đà Lạt: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 2 Kiên Giang234
07-09-19TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Long An: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Bình Phước: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Hậu Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đầu 5 TP HCM,
Trúng Giải Tám Long An,
Trúng đuôi 5 Bình Phước,
Trúng đuôi 3 Hậu Giang
262
06-09-19Vĩnh Long: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Bình Dương: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Trà Vinh: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng Giải Tám Vĩnh Long,
Trúng đầu 7 Bình Dương,
Trúng đuôi 8 Trà Vinh
266
05-09-19Tây Ninh: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
An Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Bình Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng Giải Tám An Giang,
Trúng đuôi 7 Bình Thuận
224
04-09-19Đồng Nai: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Cần Thơ: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Sóc Trăng: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 8 Đồng Nai,
Trúng đầu 3 Cần Thơ,
Trúng Giải Tám Sóc Trăng
221
03-09-19Bến Tre: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Vũng Tàu: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Bạc Liêu: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 0 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 7 Bạc Liêu
252
02-09-19TP HCM: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Đồng Tháp: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Cà Mau: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám TP HCM,
Trúng đuôi 3 Đồng Tháp,
Trúng Giải Tám Cà Mau
243
01-09-19Tiền Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Kiên Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Đà Lạt: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng đầu 6 Tiền Giang,
Trúng Giải Tám Kiên Giang,
Trúng Giải Tám Đà Lạt
240
31-08-19TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Long An: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Bình Phước: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Hậu Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám TP HCM,
Trúng Giải Tám Long An,
Trúng đuôi 0 Bình Phước
238
30-08-19Vĩnh Long: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Bình Dương: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Trà Vinh: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng Giải Tám Vĩnh Long,
Trúng đầu 2 Trà Vinh
254
29-08-19Tây Ninh: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
An Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Bình Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám Tây Ninh,
Trúng đầu 4 An Giang,
Trúng đầu 9 Bình Thuận
241
28-08-19Đồng Nai: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Cần Thơ: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Sóc Trăng: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 0 Đồng Nai,
Trúng Giải Tám Cần Thơ,
Trúng đuôi 8 Sóc Trăng
272
27-08-19Bến Tre: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Vũng Tàu: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Bạc Liêu: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám Bến Tre,
Trúng Giải Tám Vũng Tàu,
Trúng đuôi 3 Bạc Liêu
243
26-08-19TP HCM: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Đồng Tháp: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Cà Mau: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 7 TP HCM,
Trúng đầu 7 Đồng Tháp,
Trúng đuôi 3 Cà Mau
250
25-08-19Tiền Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Kiên Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Đà Lạt: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 6 Tiền Giang,
Trúng đầu 5 Kiên Giang,
Trúng đuôi 0 Đà Lạt
238
24-08-19TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Long An: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Bình Phước: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Hậu Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 7 TP HCM,
Trúng Giải Tám Long An,
Trúng đầu 6 Bình Phước,
Trúng đuôi 1 Hậu Giang
240
23-08-19Vĩnh Long: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Bình Dương: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Trà Vinh: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám Vĩnh Long,
Trúng đầu 0 Bình Dương,
Trúng đuôi 3 Trà Vinh
279
22-08-19Tây Ninh: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
An Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Bình Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám Tây Ninh,
Trúng đầu 4 An Giang
278
21-08-19Đồng Nai: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Cần Thơ: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Sóc Trăng: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trúng đầu 5 Đồng Nai,
Trúng đầu 9 Cần Thơ,
Trúng đầu 0 Sóc Trăng
249
20-08-19Bến Tre: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Vũng Tàu: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Bạc Liêu: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trúng đầu 5 Bến Tre,
Trúng đuôi 8 Vũng Tàu,
Trúng Giải Tám Bạc Liêu
276
19-08-19TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Đồng Tháp: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Cà Mau: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng đầu 4 TP HCM236
18-08-19Tiền Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Kiên Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Đà Lạt: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 7 Tiền Giang,
Trúng đầu 8 Kiên Giang,
Trúng đuôi 6 Đà Lạt
237
17-08-19TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Long An: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Bình Phước: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Hậu Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng Giải Tám TP HCM,
Trúng đầu 3 Long An,
Trúng Giải Tám Bình Phước,
Trúng đầu 1 Hậu Giang
260
16-08-19Vĩnh Long: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Bình Dương: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Trà Vinh: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 4 Vĩnh Long,
Trúng Giải Tám Bình Dương,
Trúng Giải Tám Trà Vinh
226