Bán Số Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 1.500.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :18-01-20Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
18-01-20 TP HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
17-01-20Vĩnh Long: 564,
Bình Dương: 661,
Trà Vinh: 065
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
529
16-01-20Tây Ninh: 481,
An Giang: 487,
Bình Thuận: 398
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
581
15-01-20Đồng Nai: 704,
Cần Thơ: 419,
Sóc Trăng: 936
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ
759
14-01-20Bến Tre: 010,
Vũng Tàu: 086,
Bạc Liêu: 511
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
663
13-01-20TP HCM: 662,
Đồng Tháp: 684,
Cà Mau: 069
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
282
12-01-20Tiền Giang: 441,
Kiên Giang: 402,
Đà Lạt: 423
Trượt507
11-01-20TP HCM: 705,
Long An: 629,
Bình Phước: 635,
Hậu Giang: 322
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
618
10-01-20Vĩnh Long: 356,
Bình Dương: 406,
Trà Vinh: 730
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
492
09-01-20Tây Ninh: 706,
An Giang: 091,
Bình Thuận: 922
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
448
08-01-20Đồng Nai: 025,
Cần Thơ: 670,
Sóc Trăng: 092
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
528
07-01-20Bến Tre: 908,
Vũng Tàu: 455,
Bạc Liêu: 701
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
646
06-01-20TP HCM: 470,
Đồng Tháp: 676,
Cà Mau: 611
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
820
05-01-20Tiền Giang: 554,
Kiên Giang: 177,
Đà Lạt: 736
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
580
04-01-20TP HCM: 331,
Long An: 563,
Bình Phước: 775,
Hậu Giang: 472
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
612
03-01-20Vĩnh Long: 972,
Bình Dương: 075,
Trà Vinh: 167
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
528
02-01-20Tây Ninh: 758,
An Giang: 009,
Bình Thuận: 800
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
339
01-01-20Đồng Nai: 749,
Cần Thơ: 446,
Sóc Trăng: 758
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
801
31-12-19Bến Tre: 192,
Vũng Tàu: 846,
Bạc Liêu: 081
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
718
30-12-19TP HCM: 092,
Đồng Tháp: 299,
Cà Mau: 408
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
613
29-12-19Tiền Giang: 701,
Kiên Giang: 848,
Đà Lạt: 034
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
435
28-12-19TP HCM: 969,
Long An: 494,
Bình Phước: 096,
Hậu Giang: 745
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
567
27-12-19Vĩnh Long: 077,
Bình Dương: 067,
Trà Vinh: 583
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
373
26-12-19Tây Ninh: 427,
An Giang: 916,
Bình Thuận: 933
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
618
25-12-19Đồng Nai: 978,
Cần Thơ: 816,
Sóc Trăng: 051
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
489
24-12-19Bến Tre: 393,
Vũng Tàu: 268,
Bạc Liêu: 894
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
591
23-12-19TP HCM: 279,
Đồng Tháp: 300,
Cà Mau: 020
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
585
22-12-19Tiền Giang: 846,
Kiên Giang: 974,
Đà Lạt: 528
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
426
21-12-19TP HCM: 587,
Long An: 453,
Bình Phước: 015,
Hậu Giang: 565
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
240
20-12-19Vĩnh Long: 230,
Bình Dương: 517,
Trà Vinh: 210
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
574
19-12-19Tây Ninh: 164,
An Giang: 585,
Bình Thuận: 811
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
398
18-12-19Đồng Nai: 969,
Cần Thơ: 351,
Sóc Trăng: 734
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
391