Bán Số Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 1.500.000 VNĐ

Mua Ngay Số đẹp ngày :16-09-19Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
16-09-19 TP HCM
Đồng Tháp
Cà Mau
15-09-19Tiền Giang: 846,
Kiên Giang: 409,
Đà Lạt: 878
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
189
14-09-19TP HCM: 878,
Long An: 375,
Bình Phước: 640,
Hậu Giang: 661
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
519
13-09-19Vĩnh Long: 648,
Bình Dương: 701,
Trà Vinh: 873
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
471
12-09-19Tây Ninh: 568,
An Giang: 247,
Bình Thuận: 461
Trúng Tây Ninh752
11-09-19Đồng Nai: 372,
Cần Thơ: 220,
Sóc Trăng: 101
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
491
10-09-19Bến Tre: 252,
Vũng Tàu: 698,
Bạc Liêu: 523
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
447
09-09-19TP HCM: 698,
Đồng Tháp: 521,
Cà Mau: 025
Trúng TP HCM,
Trúng Cà Mau
413
08-09-19Tiền Giang: 387,
Kiên Giang: 662,
Đà Lạt: 053
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang
499
07-09-19TP HCM: 113,
Long An: 883,
Bình Phước: 574,
Hậu Giang: 839
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
547
06-09-19Vĩnh Long: 032,
Bình Dương: 226,
Trà Vinh: 693
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
650
05-09-19Tây Ninh: 397,
An Giang: 488,
Bình Thuận: 484
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang
507
04-09-19Đồng Nai: 081,
Cần Thơ: 532,
Sóc Trăng: 819
Trúng Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
488
03-09-19Bến Tre: 943,
Vũng Tàu: 942,
Bạc Liêu: 127
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
648
02-09-19TP HCM: 229,
Đồng Tháp: 414,
Cà Mau: 193
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
445
01-09-19Tiền Giang: 654,
Kiên Giang: 263,
Đà Lạt: 156
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
457
31-08-19TP HCM: 425,
Long An: 200,
Bình Phước: 807,
Hậu Giang: 378
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
533
30-08-19Vĩnh Long: 270,
Bình Dương: 777,
Trà Vinh: 448
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
664
29-08-19Tây Ninh: 010,
An Giang: 532,
Bình Thuận: 962
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
698
28-08-19Đồng Nai: 579,
Cần Thơ: 206,
Sóc Trăng: 212
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
647
27-08-19Bến Tre: 816,
Vũng Tàu: 138,
Bạc Liêu: 161
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
652
26-08-19TP HCM: 629,
Đồng Tháp: 504,
Cà Mau: 508
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
415
25-08-19Tiền Giang: 034,
Kiên Giang: 257,
Đà Lạt: 717
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
418
24-08-19TP HCM: 266,
Long An: 619,
Bình Phước: 579,
Hậu Giang: 596
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Hậu Giang
501
23-08-19Vĩnh Long: 493,
Bình Dương: 374,
Trà Vinh: 683
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
415
22-08-19Tây Ninh: 240,
An Giang: 869,
Bình Thuận: 905
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
399
21-08-19Đồng Nai: 237,
Cần Thơ: 106,
Sóc Trăng: 306
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
889
20-08-19Bến Tre: 635,
Vũng Tàu: 875,
Bạc Liêu: 269
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
430
19-08-19TP HCM: 585,
Đồng Tháp: 809,
Cà Mau: 800
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
533
18-08-19Tiền Giang: 463,
Kiên Giang: 279,
Đà Lạt: 170
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
798
17-08-19TP HCM: 799,
Long An: 239,
Bình Phước: 087,
Hậu Giang: 008
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
558
16-08-19Vĩnh Long: 722,
Bình Dương: 619,
Trà Vinh: 260
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
655