Bán Số Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn: 700.000 VNĐ

Nạp tiền nhận số ngày :18-01-20Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Lô ba số Kết quả Theo
18-01-20 Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắc Nông
17-01-20Gia Lai: 163,
Ninh Thuận: 960
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
341
16-01-20Bình Định: 426,
Quảng Trị: 972,
Quảng Bình: 226
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
347
15-01-20Đà Nẵng: 452,
Khánh Hòa: 050
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
346
14-01-20Đắc Lắc: 493,
Quảng Nam: 298
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
333
13-01-20TT Huế: 709,
Phú Yên: 449
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
338
12-01-20Kon Tum: 218,
Khánh Hòa: 521
Trúng Khánh Hòa380
11-01-20Đà Nẵng: 485,
Quảng Ngãi: 744,
Đắc Nông: 244
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
341
10-01-20Gia Lai: 832,
Ninh Thuận: 794
Trúng Gia Lai376
09-01-20Bình Định: 548,
Quảng Trị: 955,
Quảng Bình: 761
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
371
08-01-20Đà Nẵng: 993,
Khánh Hòa: 632
Trúng Đà Nẵng351
07-01-20Đắc Lắc: 192,
Quảng Nam: 848
Trúng Quảng Nam308
06-01-20TT Huế: 006,
Phú Yên: 135
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
326
05-01-20Kon Tum: 521,
Khánh Hòa: 175
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
332
04-01-20Đà Nẵng: 818,
Quảng Ngãi: 855,
Đắc Nông: 842
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
372
03-01-20Gia Lai: 243,
Ninh Thuận: 278
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
362
02-01-20Bình Định: 786,
Quảng Trị: 870,
Quảng Bình: 350
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
335
01-01-20Đà Nẵng: 855,
Khánh Hòa: 435
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
362
31-12-19Đắc Lắc: 239,
Quảng Nam: 876
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
368
30-12-19TT Huế: 618,
Phú Yên: 334
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
326
29-12-19Kon Tum: 139,
Khánh Hòa: 176
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
341
28-12-19Đà Nẵng: 516,
Quảng Ngãi: 654,
Đắc Nông: 692
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
347
27-12-19Gia Lai: 404,
Ninh Thuận: 533
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
386
26-12-19Bình Định: 157,
Quảng Trị: 728,
Quảng Bình: 885
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
377
25-12-19Đà Nẵng: 901,
Khánh Hòa: 836
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
345
24-12-19Đắc Lắc: 963,
Quảng Nam: 223
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
355
23-12-19TT Huế: 583,
Phú Yên: 302
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
370
22-12-19Kon Tum: 792,
Khánh Hòa: 097
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
369
21-12-19Đà Nẵng: 663,
Quảng Ngãi: 742,
Đắc Nông: 218
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
364
20-12-19Gia Lai: 335,
Ninh Thuận: 616
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
355
19-12-19Bình Định: 935,
Quảng Trị: 679,
Quảng Bình: 918
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
324
18-12-19Đà Nẵng: 746,
Khánh Hòa: 258
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
370