Bán Số Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn: 700.000 VNĐ

Cam kết ăn 100% ngày :16-09-19Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Lô ba số Kết quả Theo
16-09-19 TT Huế
Phú Yên
15-09-19Kon Tum: 544,
Khánh Hòa: 447
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
334
14-09-19Đà Nẵng: 060,
Quảng Ngãi: 692,
Đắc Nông: 389
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
359
13-09-19Gia Lai: 970,
Ninh Thuận: 053
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
337
12-09-19Bình Định: 703,
Quảng Trị: 673,
Quảng Bình: 765
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
350
11-09-19Đà Nẵng: 505,
Khánh Hòa: 630
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
359
10-09-19Đắc Lắc: 129,
Quảng Nam: 072
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
370
09-09-19TT Huế: 713,
Phú Yên: 821
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
356
08-09-19Kon Tum: 783,
Khánh Hòa: 998
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
394
07-09-19Đà Nẵng: 909,
Quảng Ngãi: 992,
Đắc Nông: 776
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
380
06-09-19Gia Lai: 015,
Ninh Thuận: 090
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
366
05-09-19Bình Định: 038,
Quảng Trị: 600,
Quảng Bình: 099
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
348
04-09-19Đà Nẵng: 735,
Khánh Hòa: 124
Trúng Đà Nẵng360
03-09-19Đắc Lắc: 247,
Quảng Nam: 174
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
371
02-09-19TT Huế: 679,
Phú Yên: 594
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
394
01-09-19Kon Tum: 778,
Khánh Hòa: 703
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
322
31-08-19Đà Nẵng: 921,
Quảng Ngãi: 443,
Đắc Nông: 110
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
376
30-08-19Gia Lai: 907,
Ninh Thuận: 114
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
339
29-08-19Bình Định: 461,
Quảng Trị: 315,
Quảng Bình: 943
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
348
28-08-19Đà Nẵng: 071,
Khánh Hòa: 834
Trúng Khánh Hòa376
27-08-19Đắc Lắc: 747,
Quảng Nam: 852
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
319
26-08-19TT Huế: 067,
Phú Yên: 502
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
375
25-08-19Kon Tum: 204,
Khánh Hòa: 324
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
365
24-08-19Đà Nẵng: 212,
Quảng Ngãi: 312,
Đắc Nông: 156
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
336
23-08-19Gia Lai: 882,
Ninh Thuận: 892
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
354
22-08-19Bình Định: 986,
Quảng Trị: 787,
Quảng Bình: 759
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
325
21-08-19Đà Nẵng: 182,
Khánh Hòa: 506
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
326
20-08-19Đắc Lắc: 391,
Quảng Nam: 001
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
350
19-08-19TT Huế: 556,
Phú Yên: 057
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
342
18-08-19Kon Tum: 413,
Khánh Hòa: 559
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
366
17-08-19Đà Nẵng: 397,
Quảng Ngãi: 604,
Đắc Nông: 530
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
349
16-08-19Gia Lai: 548,
Ninh Thuận: 373
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
355