Bán Số Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 1.500.000 VNĐ

Khẳng định chính xác ngày :18-01-20Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
18-01-20 Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắc Nông
17-01-20Gia Lai: 302,
Ninh Thuận: 515
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
320
16-01-20Bình Định: 527,
Quảng Trị: 972,
Quảng Bình: 861
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
729
15-01-20Đà Nẵng: 241,
Khánh Hòa: 898
Trúng Khánh Hòa924
14-01-20Đắc Lắc: 493,
Quảng Nam: 811
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
711
13-01-20TT Huế: 496,
Phú Yên: 492
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
430
12-01-20Kon Tum: 760,
Khánh Hòa: 570
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
293
11-01-20Đà Nẵng: 938,
Quảng Ngãi: 831,
Đắc Nông: 325
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
292
10-01-20Gia Lai: 202,
Ninh Thuận: 245
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
737
09-01-20Bình Định: 264,
Quảng Trị: 094,
Quảng Bình: 427
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
531
08-01-20Đà Nẵng: 695,
Khánh Hòa: 518
Trúng Đà Nẵng264
07-01-20Đắc Lắc: 463,
Quảng Nam: 906
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
639
06-01-20TT Huế: 502,
Phú Yên: 427
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
347
05-01-20Kon Tum: 355,
Khánh Hòa: 146
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
766
04-01-20Đà Nẵng: 360,
Quảng Ngãi: 276,
Đắc Nông: 713
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
973
03-01-20Gia Lai: 387,
Ninh Thuận: 620
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
566
02-01-20Bình Định: 026,
Quảng Trị: 700,
Quảng Bình: 320
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
781
01-01-20Đà Nẵng: 154,
Khánh Hòa: 765
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
364
31-12-19Đắc Lắc: 241,
Quảng Nam: 224
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
559
30-12-19TT Huế: 193,
Phú Yên: 357
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
493
29-12-19Kon Tum: 040,
Khánh Hòa: 480
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
844
28-12-19Đà Nẵng: 296,
Quảng Ngãi: 591,
Đắc Nông: 309
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
480
27-12-19Gia Lai: 712,
Ninh Thuận: 718
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
774
26-12-19Bình Định: 628,
Quảng Trị: 642,
Quảng Bình: 816
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
728
25-12-19Đà Nẵng: 732,
Khánh Hòa: 327
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
552
24-12-19Đắc Lắc: 901,
Quảng Nam: 153
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
765
23-12-19TT Huế: 512,
Phú Yên: 484
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
725
22-12-19Kon Tum: 461,
Khánh Hòa: 136
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
661
21-12-19Đà Nẵng: 859,
Quảng Ngãi: 095,
Đắc Nông: 044
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
613
20-12-19Gia Lai: 394,
Ninh Thuận: 177
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
207
19-12-19Bình Định: 785,
Quảng Trị: 613,
Quảng Bình: 755
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
482
18-12-19Đà Nẵng: 205,
Khánh Hòa: 465
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
527